Datalabbet gör undersökning i sociala medier

Har du sett att Datalabbet har en kampanj på Facebook och Instagram där labbet undersöker och samlar in data om Helsingborgs stads invånares attityder kring datadelning? För att Helsingborgs stad ska kunna hänga med i den digitala utvecklingen och kunna erbjuda värdeskapande digitala tjänster behöver vi mer kunskap om bland annat invånarnas attityder till delning och hanteringen av invånardata. Därför ställer vi nu frågor om hantering av persondata och digitala tjänster till våra invånare genom stadens sociala medier. Annonserna kommer att nå alla i åldern 16-65 som befinner sig i Helsingborg och följer stadens sociala medier. Vår förhoppning är att annonserna väcker intresse och att många väljer att engagera sig genom att svara och kommentera så att vi får värdefull input till projektet.

Undersökningen görs i samarbete mellan Datalabbet, som är ett projekt inom Den (ut)forskande staden, och Sara Leckner, som är forskare i medieteknik vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Malmö universitet. Inom projektet Datalabbet samlar vi också in åsikter genom enkäter och fokusgrupper.

Här hittar du en FAQ som svarar på de vanligaste frågorna gällande annonserna och deras syfte.

Här hittar du fråga 1, 2, 3, 4 och 5 att svara på.

Du kan också mejla ditt svar direkt till forskaren Sara Leckner, Malmö universitet, på sara.leckner@mau.se.

Du kan även kontakta Sara om du har frågor som rör Datalabbs insamling av invånarnas attityder kring personliga data och de här annonserna.

För frågor som rör Datalabbet och Den (ut)forskande staden, mejla Annika Nilsson på FOU Helsingborg annika.nilsson6@helsingborg.se eller Anders Westlund SLF Helsingborg anders.westerlund@helsingborg.se.

Läs mer om Datalabbet här: https://fou.helsingborg.se/projekt/denutforskandestaden/datalabbet/