Den (ut)forskande staden Web-Launch!

Den (ut)forskande stadens webbplattform har idag blivit sjösatt, på webbsidan går att läsa om projektet i dess helhet samt om de fem hypoteslabb som ingår i denna nya projektform. Webbsidan kommer den 13/9 att se en stor uppdatering med mer information om varje individuellt hypoteslabb.