Forskardag med Forskarskolan CSiS

Den 14 september ordnade CSiS en forskardag med licentiander, handledare, utbildningschefer, förvaltningschefer och rektorer från de deltagande kommunerna. Huvudnumret för dagen var en poster-session där alla licentiander presenterade sina projekt. Se mer här.

Karin Ollinen CSiS
Karin Ollinen CSiS