Forskningsfrukost om Brukarinflytande

Fredagen den 6 april hade vi en fullsatt forskningsfrukost på Mindpark. Erik Eriksson, socionom och forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet berättade om Brukarinflytande och möjligheter och gränsdragningar när det kommer till brukarinflytande i praktiken.

Brukarinflytande finns i olika former, bl.a. kan brukares åsikter hämtas in genom enkäten och brukarråd, brukare kan vara med i utvecklingen av verksamheten och medskapare i det dagliga arbetet, t.ex. vid utbildningar eller som handledare.

-Jag tror att det är viktigt att försöka hitta en bredd här, att ha brukarinflytande på många olika sätt och i många olika delar av verksamheten, sade Erik.

Många är överens om att brukarinflytande är viktigt men vi gör också en mängd gränsdragningar för inflytandet. Erik belyste några av dem:

-Ofta är det organisationen som sätter agendan, inflytandet rör bara sådana ämnen som passar verksamheten och det ska oftast göras inom ramen för befintliga resurser.

Gränsdragningarna gör att vi riskerar att upprätthålla nuvarande struktur och att intresseskillnader osynliggörs. Erik uppmuntrar istället oliktänkande och att skapa utrymme för fler frågor som är viktiga för brukarna. Det är genom oliktänkande vi kan komma fram till nya lösningar.

Nedan har du en intervju med Erik där han på 6 minuter berättar om sin forskning:


Vill du se forskningsfrukosten i sin helhet hittar du både Eriks föredrag och den efterföljande paneldiskussionen på vår facebooksida, under fliken ”Videos”.

Eriks powerpoint-presentation från forskningsfrukosten hittar du här: Hur skapar vi ett större brukarinflytande? Gränsdragningar och möjligheter

Och är du intresserad av Eriks avhandling Sanktionerat motstånd så hittar du den här: Sanktionerat motstånd: Brukarinflytande som fenomen och praktik