Forskningsfrukost om den offentliga sektorns designförmåga

Fredagen den 5 oktober besökte Lisa Malmberg, forskningsledare på FoU Sörmland, vår forskningsfrukost. Hon pratade om tjänstedesign och den offentliga sektorns förmåga att nyttja design för att bättre förstå våra användare och deras behov.

– Tjänstedesign är ett verktyg för att involvera användarna i utvecklingen, säger Lisa. Men det är också ett verktyg för att omvandla en kultur till att bli mer personcentrerad.

I sin forskning har Lisa studerat designförmågan inom vården och inom socialtjänsten.

– Det är tydligt att dessa verksamheters designförmåga hänger nära samman med det organisatoriska lärandet. För att kunna nyttja den nya kunskapen fullt ut krävs det att många olika förutsättningar är på plats, där bl.a. ledarskap är en av de viktigaste faktorerna.

Nedan har du en intervju med Lisa där hon på 3 minuter berättar om sin forskning:

Vill du se forskningsfrukosten i sin helhet hittar du både Lisas föredrag och den efterföljande paneldiskussionen på vår facebooksida, under fliken ”Videos”.

Lisas powerpoint-presentation från forskningsfrukosten hittar du här: Utveckling av designförmåga i offentlig sektor

Vill du använda bilder från presentationen ber vi dig stämma av detta med Lisa först.