Forskningsfrukost om digitalt ledarskap

Den 14 september hölls höstens första forskningsfrukost på Mindpark. Den här gången pratade Gabriella Scaramuzzino, fil. dr. i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet, om E-socialt arbete och digitalt ledarskap.

Hon berättade också om sitt forskningsprojekt (finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) som handlar om hur den digitala transformationen och ledarskapsprocesser går till i vardagen.

– Digitalisering kan ses som både en process och en position, sa Gabriella. Vilket synsätt man väljer får konsekvenser för den digitala transformationen, och det är därför viktigt att fundera över vilken utgångpunkt man har.

Gabriella lyfte också vikten av att alla medarbetare är ”medledare” av det digitala arbetet, det är inte något som endast kan styras uppifrån.

– Ledarskap är inget man har utan något man praktiserar, betonade Gabriella. Och ledarskap är inte en enskild individs prestation utan något vi alla kan göra. Vi måste släppa idén om ledaren som den ensamma hjälten.

Efter Gabriellas föredrag tog en diskussion, tillsammans med publiken och en panel, vid om hur vi arbetar med digitalt medledarskap inom stadens förvaltningar. I panelen deltog Carina Cronqvist, sektionschef på Mottagningen, SOF, Lisbeth Davidsson, enhetschef på Familjerätten, SOF och Jukka Heino, Digitaliseringsstrateg på Digitaliseringsavdelningen, SLF.

Vill du se forskningsfrukosten i sin helhet hittar du både Gabriellas föredrag och den efterföljande diskussionen på vår facebooksida, under fliken ”Videos”.

Och här hittar du Gabriellas powerpoint-presentation från forskningsfrukosten: E-socialt arbete och digitalt ledarskap