Forskningsfrukost om en lärande socialtjänst

I fredags hade vi en välbesökt forskningsfrukost där Gunilla Avby, fil.dr. i pedagogik och FoU-chef för FoU Nordväst, föreläste om ”En lärande socialtjänst”.

– Evidensbaserad praktik är något vi har jobbat med sedan 2008 inom socialtjänsten. Mycket har förändrats under de här åren, bland annat har den professionella rollen i EBP-modellen förtydligats. Men även tilltron till verifierad kunskap har ökat, berättade Gunilla.

Gunilla menar att det finns många goda förutsättningar för att arbeta enligt EBP-modellen men att det i dagsläget finns ett gap mellan ambitioner och tillämpning i praktiken. Därför behövs fortsatt utveckling och nya arbetssätt.

– Lärande är en krävande aktivitet, betonade Gunilla. Det krävs mod att våga utmana existerande rutiner och omhulda den osäkerhet som uppstår i processen.

Ett försök att skapa förutsättningar för lärande har gjorts inom projektet Kunskapsresan, som FoU Helsingborg drivit tillsammans med Harald Gegner, doktorand i socialt arbete vid Malmö universitet och utvecklingsledare i socialförvaltningen i Lunds kommun, och sju medarbetare på arbetsmarknadsförvaltningen. Efter Gunillas föreläsning berättade Sandra Broström, Sabuha Cetinkaya, Martin Olsson och Maria Andreasson Kadhem om sin medverkan i projektet och hur deras kunskapsutveckling gått till. Tillsammans med publiken samtalade panelen sedan om förutsättningar för lärande i arbetet inom Helsingborgs stad.

Vill du se forskningsfrukosten i sin helhet hittar du den på vår facebooksida, under fliken ”Videos”.

Och här hittar du Gunillas powerpoint-presentation från forskningsfrukosten: En lärande socialtjänst