Forskningsfrukost om samverkan mellan föreningar och kommunen för ökad trygghet

Fredagen den 8 februari höll vi vårens första forskningsfrukost på Mindpark. För en fullsatt lokal berättade Anett Schenk och Lars Harrysson, som är forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet, om Trygghetsprojektet, ett projekt de genomfört i samarbete med oss på FoU Helsingborg och tillsammans med ett antal medarbetare i kommunen och representanter från Helsingborgs föreningsliv.

Fokus i projektet är samverkan mellan kommunen och föreningar för ökad tillit och trygghet i Helsingborg. Vad är det som fungerar bra, vad fungerar mindre bra, och finns det något vi kan göra annorlunda för att bidra till trygghet bättre?

Under frukosten presenterade Anett och Lars några av sina resultat och diskuterade dem tillsammans med publiken. Bland annat lyfte de fördelar och utmaningar med IOP (idéburet offentligt partnerskap), professionalisering av medskapandet, och olika former för att arbeta med trygghet.

– Tillit är inte något som uppstår av sig själv, sa Lars. Det är något som görs. På samma sätt gör vi trygghet.

Vill du se forskningsfrukosten i sin helhet hittar du Anett och Lars föredrag på vår facebooksida, under fliken ”Videos”.

Och här hittar du deras powerpoint-presentation från forskningsfrukosten: Samverkan mellan kommunen och föreningar för ökad tillit och trygghet i Helsingborg