Forskningsfrukost om tillit och Bostad först

Vårens sista forskningsfrukost gick av stapeln fredagen den 8 juni. Då hade vi besök av Verner Denvall som föreläste på temat Tillitsbaserad styrning med brukaren i fokus.

Verner, som är professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och Socialhögskolan, Lunds universitet, har på uppdrag av Tillitsdelegationen gjort en studie om tillitsbaserad styrning i Helsingborg med fokus på brukarinflytande och Bostad först.

– Inom Bostad först har man en stark tilltro till människans förmåga till förändring, självbestämmande och återhämtning, berättar Verner. Det gör det till en verksamhet som är särskilt intressant att beforska utifrån ett tillitsperspektiv.

Tillitsbaserad styrning handlar om att skapa handlingsutrymme i en organisation som inte är dikterat uppifrån. Istället får medarbetare och brukare utrymme att använda sin egen kunskap, i form av bland annat utbildning och egen erfarenhet, för att lösa olika situationer.

– Inom socialförvaltningen i Helsingborg har man haft en fortsatt dialog med de personer som fått en bostad genom Bostad först, berättar Verner. Deras erfarenheter har tagits till vara även i andra delar av verksamheten, till mer än bara Bostad först. På så sätt har man kunnat utforma nya tjänster som passar brukarnas behov, och som medarbetarna inte hade kunnat komma på, på egen hand.

Nedan har du en intervju med Verner där han på 6 minuter berättar om sin forskning om tillitsbaserad styrning och Bostad först:

Vill du se forskningsfrukosten i sin helhet hittar du både Verners föredrag och den efterföljande paneldiskussionen på vår facebooksida, under fliken ”Videos”.

Verners powerpoint-presentation från forskningsfrukosten hittar du här: Tillitsbaserad styrning med brukaren i fokus.

Och vill du veta mer om Tillitsdelegationens arbete, där Verners rapport om Bostad först i Helsingborg ingår som en delstudie, så överlämnade de sitt huvudbetänkande, forskningsbok och tillsynsrapport till regeringen (civilminister Ardalan Shekarabi) den 14 juni 2018. I samband med överlämningen hölls också ett webbsänt seminarium där Tillitsdelegationen presenterade och diskuterade sina slutsatser, förslag och rekommendationer. Seminariet och alla dokument som överlämnades hittar du här: regeringen.se/regeringens-politik/tillitsreformen

Vill du ha en kortare version så sammanfattas slutsatserna från Tillitsdelegationens arbete på ett enkelt sätt i den här artikeln på DN Debatt (14 juni): dn.se/debatt/tillit-till-medarbetare-helt-avgorande-i-dagens-samhalle