Forskningsfrukost om tillitsbaserad styrning

Fredagen den 8 december höll vi höstens sista Forskningsfrukost på Mindpark. 90 personer lyssnade på Susanna Alexius som pratade om tillitsbaserad styrning i offentlig sektor.

Susanna Alexius är forskare inom psykologi och statsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).

På uppdrag av Tillitsdelegationen forskar Susanna om ett kvalitetsutvecklingsarbete i Borlänge kommun med fokus på ledarskapet och ett ”coachande förhållningssätt”. Ambitionen är att utveckla ett medarbetarskap som kännetecknas av minskad kontroll och administration samt ett delat ansvar mellan medarbetare och chef, där chefen tar en beslutsstödjande roll och besluten i större utsträckning fattas av medarbetaren själv.

Susannas föredrag och den efterföljande paneldiskussionen finns att se på vår facebook-sida under fliken Videos: facebook.com/fouhelsingborg

Här nedan hittar du också Susannas presentation och en intervju med Susanna där hon på 5 minuter berättar om tillitsbaserad styrning och forskningsprojektet i Borlänge.

Powerpoint-presentation från forskningsfrukosten: Tillit i ideal och praktik – Helsingborg 8 dec 2017, Susanna Alexius