Forskningsfrukost med Experio Lab

Höstens första forskningsfrukost gick av stapeln fredagen den 13 oktober på Mindpark. 70 deltagare hörde Louisa Szücs Johansson, tjänstedesigner på Experio Lab vid Landstinget i Värmland, berätta om arbetsmetoden tjänstedesign och om sidan hurmardu.nu som Experio Lab har tagit fram i ett samarbete med Första linjen i Karlstadsområdet och ungdomar.

-Sidan har tagits fram för att sänka trösklarna för unga människor att ta kontakt med vården och samtidigt är den ett verktyg för barn och ungdomar att bättre förstå och uttrycka sitt eget mående, berättar Louisa Szücs Johansson efter föredraget.

-Det är jättekul att så många kom redan till vår första forskningsfrukost, fyller Kalle Pettersson, kvalitets- och utvecklingschef Socialförvaltningen i. Det här konceptet med forskningsfrukost verkar fylla ett behov hos många.

Kalle Pettersson modererade den efterföljande paneldiskussionen och det blev ett intressant samtal med inblick i det digitala utvecklingsarbetet i flera av våra verksamheter. I panelen deltog Hilda Westman, socialsekreterare SOF, Carina Cronqvist, sektionschef SOF, Lisbeth Davidsson, enhetschef SOF, Åke Malmén, psykiatrisamordnare SOF, Björn Olsson, verksamhetscontroller AMF, Kristina Olsson, kvalitets- och utvecklingschef VOF och Anna-Karin Bergman, chef FoU Helsingborg.

-Det är viktigt att våra olika verksamheter kontinuerligt inhämtar ny kunskap, menar Anna-Karin Bergman, FoU-chef, som anordnar frukosten tillsammans med Kalle Pettersson på Socialförvaltningen och Annika Nilsson, projektledare på FoU. Men det är minst lika viktigt att diskutera hur vi använder oss av aktuell kunskap och forskning i våra olika verksamheter och det fick vi möjlighet till idag.

Louisas föredrag och den efterföljande paneldiskussionen finns att se på vår facebook-sida under fliken Videos: facebook.com/fouhelsingborg

Här nedan hittar du också Louisas presentation och en intervju med Louisa där hon på 5 minuter berättar om Experio Lab, sidan hurmardu.nu och att arbeta med tjänstedesign i offentlig sektor.

Powerpoint-presentation från forskningsfrukosten: Experio Lab, Louisa Szücs Johansson, 13 oktober 2017