Forskningsfrukostar: Program hösten 2020

Det populära konceptet med månatliga forskningsfrukostar är tillbaks med ett toppat program för hösten 2020!

Frukostarna bjuder på föredrag inom en rad olika discipliner, med den fortsatt gemensamma 

nämnaren att ämnet alltid har bäring på offentlig sektor och dess utveckling, förändring och transformering. Förhoppningen är att erbjuda en förmiddag med nya och vidgade perspektiv som går att applicera i den egna verksamheten.

I vanlig ordning öppnar vi upp portarna klockan 07:45 för frukost och mingel. Föredraget börjar 08:15 och förmiddagen avslutas 10:00. Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg i lokal Auditoriet (entréplan). Frukostarna är som vanligt gratis.

Programmet för hösten 2020 ligger nu uppe och det går redan nu att skaffa sina biljetter för höstens kommande frukostar!

Biljetter och mer information finns att hitta på: https://www.eventbrite.co.uk/o/fou-helsingborg-och-socialforvaltningen-14438558337

Fredag 4 September – Dalia Mukhtar-Landgren

”Kommunen som Experimentverkstad”

Dalia Mukhtar-Landgren, lektor vid samhällsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, talar om hur omställningen mot ett mer hållbart samhälle idag anses kräva radikala förändringar och ofta helt nya lösningar för hur vi lever våra liv. I detta ljus arbetar idag många kommuner med olika typer av piloter, testbäddar och försöksverksamheter där man testar innovationer och nya lösningar.

Experimenten kan röra allt från nya samverkansformer till självkörande bilar eller energieffektiv byggnadsteknik. Dalia kommer att diskutera hur kommuner arbetar med dessa frågor samt hur de bidrar till offentliga värden.

Anmäl dig till frukosten 4 september här

Fredag 2 Oktober – Sabine Kuhlman

”The Digitalization of Local Public Services: Achievements, Implications and Opportunities”

Sabine Kuhlman, professor vid Potsdams universitet, håller i höstens andra forskningsfrukost, hon beskriver föredragets innehåll:

Digitalization of service provision for citizens is at present a main component in the modernization of state administration. This lecture focuses on the digitalization of public sector modernization in German local governments, picking the example of municipal one stop-shops (dvs. heltäckande service centers).

The lecture will analyse the extent of the ongoing digital transformation in local entities (institutional change/digital maturity) and ask questions about the impacts and effects to be observed, especially related to the perceptions of managers, staff members and citizens.

OBS: Föredraget hålls på engelska.

Anmäl dig till frukosten 2 oktober här

Fredag 6 November – Magnus Adenskog

”Demokrati och innovation i offentlig sektor”

Magnus Adenskog från Lunds universitet håller i säsongens tredje frukost och beskriver innehållet:

Det ställs idag allt högre krav på att involvera medborgare i såväl det politiska beslutsfattandet som i skapandet av nya tjänster inom offentlig sektor. Samtidigt vill fler och fler kommuner arbeta innovativt för att upprätthålla och förbättra service till medborgarna, och då gärna genom olika former av medskapandeprocesser. Men hur kan kommuner skapa delaktighet i dessa processer? Och vad säger forskningen? Vi kommer under frukosten att göra en omvärldsanalys kring ämnet och även att titta på några specifika och intressanta fall.

Anmäl dig till frukosten den 6 november här

Fredag 4 December – Martin Fransson

”Fri som en fågel”

Martin Fransson vid Karlstads universitet håller i säsongens sista frukost. Han är knuten som forskare till hypoteslabbet Självstyrande Teams inom Helsingborgs satsning Den (ut)forskande staden. Till vardags arbetar han vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet. Under forskningsfrukosten kommer han att berätta om innehållet i rapporten Fri som en fågel – en studie av återprofessionalisering inom Försäkringskassan. Rapporten kan laddas ned här.

Anmäl dig till frukosten 4 december här