Forskningsfrukosts-throwback: Funktionell dumhet

I väntan på färdigställandet av vårt nya koncept för forskningsfrukostar vill vi ta tillfället i akt och belysa de fantastiska föredrag som hållits under tidigare år.

Den 9:e november 2018 hade vi på FoU nöjet av att få gästas av Mats Alvesson och hans omskakande och tankeväckande föreläsning ”Funktionell dumhet inom offentlig sektor”, baserad på boken ”Dumhetsparadoxen”, som han själv författat.

Från föreläsningens beskrivning 2018:

Moderna organisationer, särskilt i offentlig sektor, genomsyras av skyltfönsteraktiviteter, mötesritualer, och brist på självständighet och visad integritet. Målformuleringar, visioner, värdegrunder, utbildningsprojekt, styrdokument och rutiner ställer krav på att göra saker formellt rätt, men när drivkraften är att undvika fel blir resultatet försiktighet och dåligt fungerande verksamhet. I sitt föredrag berättar Mats Alvesson om paradoxen inom det dumhetspräglade arbetslivet; om organisationer som uppmuntrar till anpasslighet och effektivitet, men också en bocka-av-logik som borgar för en illa fungerande praktik, med brist på kritiskt tänkande och specialiserat tunnelseende. Hur skapar vi en konstruktiv praktik, meningsfullt arbete och välfungerande organisationer med sådana förutsättningar?

Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare vid Lunds Universitet. Hans senaste böcker är Reflexivt ledarskap (pris för Årets HR bok 2017) och Dumhetsparadoxen, där han uppmanar oss att använda vår intelligens för att uppnå personlig tillfredsställelse, organisatorisk framgång och socialt välstånd. Han är en av de mest citerade europeiska forskarna inom lednings- och organisationsteori och en internationellt eftertraktad talare. Han har även publicerat ett antal artiklar i dagspress, bl.a. DN, SvD, Aftonbladet och Dagens samhälle.