Historia

FoU Helsingborg inrättades i mars 2014. Enheten ”ägs” av fem förvaltningar: arbetsmarknadsförvaltningen, miljöförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen samt Campus Helsingborg. Enheten styr mot stadens mål.

Sedan starten 2014 har Anna-Karin Bergman varit chef för verksamheten. I oktober 2015 utökade enheten med en medarbetare då Annika Nilsson anställdes som projektledare.