FoU Helsingborgs forskningsfrukostar höstterminen 2019

Konceptet med forskningsfrukostar har visat sig vara populärt där namnkunniga forskare månatligen gästar Helsingborg och bjuder på dagsaktuell forskning inom en rad discipliner med den gemensamma nämnaren att ämnet alltid har bäring på offentlig sektor och dess utveckling, förändring och transformering. Förhoppningen är att kunna erbjuda en förmiddag med nya och vidgade perspektiv som går att applicera på det egna värvet.

Programmet för hösten 2019 kan vara det vassaste vi hittills haft stoltheten att presentera!

I vanlig ordning öppnar vi upp portarna klockan 07:45 för frukost och mingel. Föredraget börjar 08:15 och förmiddagen avslutas 10:00.

Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg i lokal Auditoriet (entréplan).

Fredag 6 september

Nils Brunsson: Drömmen om den enkla organisationen

Vid forskningsfrukosten kommer Nils fokusera på sin forskning kring den mänskliga drömmen om att organisationer, företag, kommuner och förvaltningar ska kunna koncentrera sig på sin huvuduppgift och arbeta Effektivt med den utan att störas av annat. Den drömmen blir alltmer orealistisk – Nutida organisationer ska svara mot en mängd motstridiga krav från alla möjliga grupper och intressen. Det blir rörigt och drömmen om den enkla organisationen leder till reformer som ska skapa enkelhet och klarhet – reformer som regelmässigt misslyckas.

Nils Brunsson är professor i företagsekonomi och knuten till Uppsala universitet samt forskningsinstitutet Score vid Stockholms universitet. Han har under många år studerat beslutsfattande, administrativa reformer, standardisering, metaorganisationer och organisering av marknader. För närvarande forskar han bland annat om organisation utanför organisationer.

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 6 september här!

Fredag 11 oktober

Laura Hartman: Incitament, kontroll och tillit – en ekonoms resa mot att förstå hur den offentliga sektorn fungerar

Vid forskningsfrukosten kommer Laura fokusera på hur nationalekonomisk forskning ser på tillit och dess betydelse i ekonomin i allmänhet och i styrningen av offentlig sektor i synnerhet. Hon hämtar exempel från såväl sin egen arbetsmarknadsforskning som annan samhällsvetenskaplig forskning om tillitsbaserad styrning.

Laura Hartman är forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet och tidigare ordförande i Tillitsdelegationen.

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 11 oktober här!

Fredag 8 november

Stefan Holmlid: Välfärd, tjänstelogik och design

Vid forskningsfrukosten kommer Stefan prata om varför, även om det inte är en självklarhet att definiera offentlig sektors verksamheter som tjänster, eftersom de är formade i en demokratisk process för att utgöra vårt gemensamma välfärdssystem, det ändå finns anledning att använda den Nordiskt baserade tjänstelogiken för att förstå och utveckla offentlig sektor. Tjänstelogiken säger att värde samskapas av många aktörer över tid genom att tillgängliggöra, dela och integrera resurser, vilket görs på flera olika systemnivåer parallellt. När våra offentliga verksamheter uppmanas att våga vara experimentella, våga misslyckas i utvecklingsarbete, och lära sig i prövande arbetssätt, vad innebär det i relation till att förstå verksamheterna som en del av tjänstesystem? Hur kan design hjälpa till att vidareutveckla både praktik och policy? Hur kan man föreställa sig välfärd under helt nya förutsättningar? Med bakgrund i tidigare arbete kring robotar i äldreomsorg, sociala insatser i form av frivilliginnovationer, samt välfärd i en nomadisk värld, resonerar Stefan Holmlid kring förhållningssätt till utveckling av välfärden på flera systemnivåer med hjälp av design.

Stefan Holmlid är professor i design vid Linköping Universitet. Hans forskning handlar om vad som händer i mötet mellan offentlig sektor och design, såväl med design som praktik, som med verksamhet, styrning och utveckling i offentlig sektor. Under de senaste åren har han följt några av de satsningar på design i vård och omsorg som gjorts i landsting, kommun och samordningsförbund, samt satsningar, ofta i labbformat, på design ibnom policyutveckling. Med en bakgrund i kognitionsvetenskap håller han för närvarande på att utveckla kunskap kring AI i tjänsteverksamheter.

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 8 november här!

Fredag 6 december

Sara Gustafsson: Lokal implementering av FN:s globala hållbarhetsmål och kommuners roll i genomförandet av Agenda 2030

Vid forskningsfrukosten kommer Sara prata om hur kommunernas roll i arbetet med de globala hållbarhetsmålen kan bidra till, förbättra och vidareutveckla kommuners hållbarhetsarbete samt de möjligheter och utmaningar som finns med att arbeta med globala mål på en lokal nivå.

Sara Gustafsson är biträdande professor vid Linköpings universitet och har under de senaste 20 åren forskat om miljö- och hållbarhetsstyrning i kommuner, med utgångspunkt i svenska kommuner och deras roll för hållbar utveckling. Hennes forskning bedrivs utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och med fokus på aktörssamverkan. Sedan några år tillbaka fokuserar forskningen på kommunens roll i att översätta och implementera FN:s globala hållbarhetsmål.

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 6 december här!