Seminarium: Homefullness and participatory design 29/4

FoU Helsingborg i samarbete med Socialförvaltningen och Campus Helsingborg bjuder in till seminarium om Homefullness med forskare från Lunds universitet, Malmö högskola och RMIT University i Melbourne. Temat är Homefullness and participatory design: att bygga strukturer för brukardeltagande i stadsplanering för att skapa inkluderande bostadsområden och hem för alla. Tid: Fredagen den 29 april kl 13-16 Plats: Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg

Program

  1. Välkomna – Anna-Karin Bergman, FoU-chef, FoU Helsingborg
  2. Homefullness och brukarmedverkan i samhällsförändring – Marcus Knutagård, lektor Socialhögskolan Lunds universitet
  3. On Homefullness – This presentation introduces Homefullness in two modes: as an ongoing interdisciplinary project and as an aspiration for housing availability and community inclusion.  Associate Professor Keely Macarow, School of Art, RMIT University, Melbourne
  4. Home Truths: Homelessness in Australia – Guy Johnson Associate Professor and director of the Centre for Applied Social Research at RMIT University.
  5. Livskvalitetsprogrammet – Connecting housing and social sustainability in Helsingborg – Sofie Karlsborn, miljöstrateg Miljöförvaltningen
  6. Participatory design in social housing programs in Helsingborg stad – Björn Wäst, enhetschef Socialförvaltningen

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Har du frågor? Kontakta FoU Helsingborg på fou@helsingborg.se eller tfn 042-10 50 00.

Välkomna!

Vad är Homefullness?

”Cities of Homefullness” är ett samarbete mellan forskare från Lunds universitet, Malmö högskola och RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) i Australien. ”Homefullness” handlar om att genom stadsplanering, socialt arbete och kreativa lösningar skapa prisvärda och trivsamma bostäder för stadens alla invånare. I projektet kombinerar forskare inom stadsplanering, fastighetsvetenskap, socialt arbete, design, konst och arkitektur sin kunskap för att utforma bostadsområden som främjar motsatsen till hemlöshet, dvs prisvärda och hållbara bostäder, gemenskap i närområdet, hem för alla och miljöer som bidrar till social välfärd.

Livskvalitetsprogrammet och hem för alla

I Helsingborgs livskvalitetsprogram fastslås att vi behöver komma till rätta med bostadsbristen i Helsingborg och att staden har ett ansvar att planera för att kunna erbjuda ett hem till de som är i behov av det. Helsingborg ska erbjuda en stor variation av bostäder och vi ska skapa goda förutsättningar för såväl olika prisklasser, hyresnivåer och upplåtelseformer som storlek och lägen. Mer information om hur vi skapar hem för alla hittar du i Livskvalitetsprogrammet.

Deltagande forskare

Marcus Knutagård, lektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet

Guy Johnson, docent och föreståndare för Centre for Applied Social Research vid RMIT University, Melbourne

Keely Macarow, docent och biträdande chef för forskning och innovation på School of Art vid RMIT University, Melbourne

Neal Haslem, doktor inom  kommunikationsdesign på School of Media and Communication at RMIT University, Melbourne

Per-Anders Hillgren, lektor i interaktionsdesign och projektledare för Malmö Living Lab för Nya Medier, Malmö högskola