Jag arbetar med ett projekt och skulle vilja koppla in en forskare, hur gör jag då?

FoU Helsingborg arbetar för att bygga broar mellan akademi och praktik och arbetar både med forskare i de projekt vi driver såväl som kan assistera med att koppla in forskare i andra forsknings- och utvecklingsprojekt.

Ett bra första steg ifall du tänker att du vill koppla in en forskare i ditt projekt är att läsa igenom vår processguide och toolbox, där kan du få en tydlig överblick över vad det innebär att samarbeta tillsammans med forskare och vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att det ska bli ett framgångsrikt samarbete.

Processguide  Toolbox