Post-konferens kit

Här hittar du allt material från konferensen, i form av inspelningar från föredrag, presentationer, sammanfattning från seminarier och workshops, utvärdering och deltagarlista.

Föredrag

Dinah Åbinger, Socialförvaltningen Helsingborgs stad

Powerpoint: Dinah hälsar välkommen – digitalisering i Helsingborgs stad

Tom Symons, NESTA

Powerpoint: Transforming public services with digital technologies and data

Åsa Zetterberg, SKL

Powerpoint: Tillsammans för en smartare välfärd

Dennis Sondergård, Nordiskt Välfärdscenter CONNECT

Powerpoint: A complete best practise tool box for working with welfare technology.

Paneldiskussion

Seminarier och workshops

Sammanfattningar från seminarier och workshops

Deltagarlista och utvärdering

Deltagarlista

Utvärdering 2017-09-22