Presentation av talare

Key note

Tom Symons

Tom is a Principal Researcher in the Government Innovation team at Nesta. His research currently focuses on the role of data and digital in government innovation. He is currently undertaking work into new technologies to give citizens greater ownership of their data, and a guide to using data in government. Previously Tom led a research project – Wise Council – which analysed the ways data can help governments to improve decision making and support innovation. Tom also supported Nesta’s Connected Council programme, which looked at how digital technologies could be used to transform local government. He has also been researching the use of predictive algorithms in a government context.

Prior to Nesta Tom was an Associate at Social Finance, a not-for-profit organisation that works with government, the social sector and the finance community to develop solutions to complex social problems. At Social Finance Tom worked on projects developing Social Impact Bonds and whole systems change programmes in local public services, including children’s services, early years provision and health and social care integration.

See more at: nesta.org.uk/users/tom-symons

Åsa Zetterberg

Åsa är chef för Center för eSamhället på Avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Hon är ansvarig för Smartare Välfärd som är SKL:s satsning för att vässa välfärden med digitalisering. Åsa är ledamot i regeringens Digitaliseringsråd och har tre år på rad blivit utsedd till en av Sveriges 50 mäktigaste IT-kvinnor av tidningen Computer Sweden.

Dennis Søndergård

Dennis C. Søndergård er seniorrådgiver ved Nordens velfærdscenter, en del af nordisk ministerråd, og er her ansvarlig for arbejdet med velfærdsteknologi indenfor det nordiske samarbejde. Dennis har en baggrund som cand.scient.pol og har arbejdet med velfærdsteknologi siden begrebets spæde start. De sidste tre år har han blandt andet ledet arbejdet med CONNECT, som har udarbejdet en komplet nordisk værktøjskasse for hvordan kommuner bedst muligt arbejder med velfærdsteknologi.

Seminarier

Kalle Pettersson, Lupita Svensson och Stefan Larsson 

Kalle Pettersson arbetar idag som kvalitets- och utvecklingschef vid socialförvaltningen i Helsingborgs stad. Han har mångårig erfarenhet av styrning, ledning och utveckling av såväl statlig och kommunal förvaltning som av privata organisationer. Kalle kommer att presentera arbetet i stadens Digitaliseringsprojekt tillsammans med forskarna Lupita Svensson, filosofie doktor i socialt arbete och lektor vid Socialhögskolan vid Lunds universitet, och Stefan Larsson, rättssociolog, jurist och docent i teknik och social förändring vid LUii, Lunds universitet. Stefan är även forskare vid tankekedjan FORES.

I mars 2017 publicerade forskarna rapporten Digitalisering och socialt arbete. En kunskapsöversikt – och under 2017 följer och utvärderar forskarna de utvecklingsprojekt som genererats ur projektet i nära samverkan med FoU och socialförvaltningen.

Elina Bratt, Sofia Persson och Torbjörn Johansson

Elina Bratt är säkerhetsstrateg i Helsingborgs stad, strategisk samhällsutveckling, trygghet och säkerhet. Hon arbetar med övergripande säkerhetsfrågor, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder och har en bakgrund inom polisen, senast på HR avdelningen med ansvar för utbildningsfrågor inom brottsförebyggande, kris- och konflikhanteringt.

Sofia Persson är säkerhetsstrateg i Helsingborgs stad, strategisk samhällsutveckling, trygghet och säkerhet. Hon arbetar övergripande med riskhantering och att undvika oönskade händelser som har en påverkan på kommunen. Sofia har en bakgrund inom riskhantering och krisberedskap.

Torbjörn arbetar som GIS-ingenjör i Helsingborgs stad. Tillsammans med kollegorna på IT/GIS-enheten på stadsbyggnadsförvaltningen arbetar han med det fantastiska uppdraget att stödja Helsingborgs stads förvaltningar och bolag med utveckling av verksamhetsnära lösningar kring digitalisering och geografiska informationssystem. Han har forskarbakgrund med en doktorsexamen i naturgeografi och ekosystemanalys från Lunds universitet och som konsult inom geografiska informationssystem.

Petra Sommarlund och Malin Niklasson 

Petra Sommarlund är Civilingenjör inom Informationsteknologi och arbetar som ansvarig för området Preventiv Hälsa på RISE Research Institutes of Sweden. I denna roll vill Petra tillsammans med övriga RISE bidra till en bättre folkhälsa och ett starkare svenskt samhälle genom att öka samhällets fokus på och förmåga att genomföra förebyggande hälsoarbete, ge individen verktyg att ta ansvar för sin egen hälsa samt stärka produkt- och tjänsteutveckling som verkar förebyggande. Petras fokus är projektledning och användarupplevelse och hon har tidigare arbetat 12 år med produktutveckling inom medicinteknik.

Malin är utbildad i kognitionsvetenskap och jobbar som tjänstedesigner på Usify. Där är hennes fokus att hjälpa och underlätta för människor genom användarcentrerad design. Att få ta del av andra människors situationer är något som driver henne i designarbetet, förståelsen för andra människor. I djupintervjuer och samskapande möten med användare skapar Malin förståelse som sedan ligger till grund för designprocessen.

 

Fredrik Hedström

Fredrik är Kommunikation- och pedagogikutvecklare på Utbildningsförvaltningen i Lomma kommun. Han är legitimerad lärare i samhällskunskap och historia för grundskolans senare år och gymnasiet. Han har tidigare jobbat som IKT-pedagog på Tågaborgsskolan i Helsingborg och senare på Utvecklingsavdelningen i Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Fredrik går femte terminen på forskarskolan CSIS (Communicate science in school) vid Lunds universitet där han undersöker Virtual Realitys medierande potential i undervisningen. År 2014 certifierades han till Google Certified Innovator vid Google Teacher Academy i London.

Moderator

Joakim Jardenberg

Joakim är Senior rådgivare i allting media och internet. På uppdrag av SKL arbetar han tillsammans med ett gäng smartskallar, och Sveriges alla kommuner, regioner och landsting, med projektet ”Digitalisering för lärande och livskvalitet”. Joakim har tidigare varit Internetchef i Helsingborgs stad och under hans ledning blev Helsinborg Sveriges IT-kommun 2015. Joakim utsågs till #14 när brittiska the Telegraph valde ”The 100 most influential technology investors in Europe” och #4 när Huffington Post skrev om ”The Most Influential Tech CEOs On Twitter”.