Program

För att se programmet i större format klicka här: Program FoU Välfärds konferens 2017 – Digitalisering i välfärden

Tura 20/9

För de som kommer till Helsingborg redan på onsdagen den 20 september anordnar vi en traditionell Tura. (Att “Tura” är ett lokalt uttryck för att ta en tur med färjan över sundet utan att hoppa av i Helsingör.) Båten går kl 18.45 från Knutpunkten så kom i tid! Glöm inte ID/pass.

Valbara seminarier 21/9

På torsdagen, den 21 september, kl 13.30-14.30 kommer det vara fyra parallella seminarier. Du uppger vilket seminarium du vill delta på i din anmälan. De fyra seminarierna är:

Digitaliserad socialtjänst. Verksamhetsrepresentanter från socialförvaltningen i Helsingborg stad samt forskare från Lunds universitets institut för internetstudier (LUii) och Socialhögskolan, Lunds universitet berättar om laboratorieinspirerad och praktiknära forskning om digital utveckling av socialt arbete. Värd: Kalle Pettersson, Utvecklingschef, Socialförvaltningen, Helsingborgs stad, Lupita Svensson, lektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet och Stefan Larsson, docent vid LUii, Lunds universitet.

Digitala analyser i socialt och brottsförebyggande syfte. Genom att samla data över oönskade händelser såsom bränder, skadegörelse och brott, och visualisera dessa i en GIS-karta, kan vi tillsammans med polis, skola, socialtjänst och andra relevanta aktörer analysera sociala problem och vilka behov som finns i staden. Händelsekartan är ett verktyg som har utvecklats av Helsingborgs stad och är en del i ett projekt för metodutveckling för socialt och brottsförebyggande arbete finansierat av BRÅ. Analysverktyget kan, med stöd av forskning, hjälpa oss att svara på orsak och verkan och ligga till grund för val av insatser och aktiviteter. Projektgruppen i Helsingborg kommer att berätta om Händelsekartans användningsområden i det sociala arbetet. Värd: Elina Bratt, säkerhetsstrateg, Sofia Persson, säkerhetsstrateg och Torbjörn Johansson, GIS-ingenjör, alla tre från Helsingborgs stad.

Att vara förälder med ADHD eller autism och hur uppkopplad teknik kan underlätta. Petra och Malin kommer under seminariet fokusera på användarcentrerad metodik, personbeskrivningar av målgruppen baserade på en kvalitativ studie genomförd under projektet, samt några olika lösningskoncept för produkter innehållandes IoT-teknik som skulle kunna hjälpa målgruppen. Värd: Petra Sommarlund, Projektledare, Research Institutes of Sweden (RISE) & Malin Niklasson, Tjänstedesigner/Interaktionsdesigner, Usify.

Virtual reality inom utbildning och andra verksamheter; dagens möjligheter och begränsningar. Forskningsprojekt kring om och hur VR kan användas inom utbildningssektorn och hur vi kan använda en snabbt växande ”artificiell” marknad inom socialtjänst och skola. Värd: Fredrik Hedström, Kommunlicentiand samt kommunikation- och pedagogikutvecklare i Lomma kommun.