Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Program

Här hittar du programmet:

Program FoU Välfärds konferens 2017 – Digitalisering i välfärden

Tura 20/9

För de som kommer till Helsingborg redan på onsdagen den 20 september anordnar vi en traditionell Tura. (Att ”Tura” är ett lokalt uttryck för att ta en tur med färjan över sundet utan att hoppa av i Helsingör.) Båten går kl 18.45 från Knutpunkten så kom i tid! Glöm inte ID/pass.

Valbara seminarier 21/9

På torsdagen, den 21 september, kl 13.30-14.30 kommer det vara fyra parallella seminarier. Du uppger vilket seminarium du vill delta på i din anmälan. De fyra seminarierna är:

Digitaliserad socialtjänst. Verksamhetsrepresentanter från socialförvaltningen i Helsingborg stad samt forskare från Lunds universitets institut för internetstudier (LUii) och Socialhögskolan, Lunds universitet berättar om laboratorieinspirerad och praktiknära forskning om digital utveckling av socialt arbete. Värd: Kalle Pettersson, Utvecklingschef, Socialförvaltningen, Helsingborgs stad, Lupita Svensson, lektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet och Stefan Larsson, docent vid LUii, Lunds universitet.

AllAgeHub: samverkansplattform kring välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer. AllAgeHub är ett nystartat forsknings-, utvecklings- och innovationscenter i Västra Götalandsregionen som ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation. Theresa kommer bl.a. berätta om hur centret kan stötta 12 GR-kommuners implementering av välfärdsteknik. Värd: Theresa Larsen, verksamhetsledare för AllAgeHub, FoU i Väst.

Digitala hjälpmedel för föräldrar med ADHD och Asperger. Petra och Malin kommer under seminariet fokusera på användarcentrerad metodik, personbeskrivningar av målgruppen baserade på en kvalitativ studie genomförd under projektet, samt några olika lösningskoncept för produkter innehållandes IoT-teknik som skulle kunna hjälpa målgruppen. Värd: Petra Sommarlund, Projektledare, Research Institutes of Sweden (RISE) & Malin Niklasson, Tjänstedesigner/Interaktionsdesigner, Usify.

Virtual reality inom utbildning och andra verksamheter; dagens möjligheter och begränsningar. Forskningsprojekt kring om och hur VR kan användas inom utbildningssektorn och hur vi kan använda en snabbt växande ”artificiell” marknad inom socialtjänst och skola. Värd: Fredrik Hedström, Kommunlicentiand samt kommunikation- och pedagogikutvecklare i Lomma kommun.