Kunskapsresan är igång!

Ett av våra nyaste projekt, Kunskapsresan, har nu dragit igång. Kunskapsresan är en forskningscirkel med fokus på kunskapsbaserat socialt arbete inom Arbetsmarknadsförvaltningen.

Sju deltagare från olika enheter inom Arbetsmarknadsförvaltningen kommer att träffas vid åtta tillfällen under 2018 för att fördjupa sig i evidensbaserad praktik, EBP, och kunskapsbaserat socialt arbete inom arbetsmarknadsinriktade insatser.

Deltagarna kommer att samtala, diskutera och reflektera kring dessa ämnen utifrån egna erfarenheter och olika case, och under projektet kommer de också att göra en forskningsöversikt inom ett tema gruppen valt. Deltagarna har även uppgifter mellan mötena, bl.a. att läsa in sig på texter och söka ny kunskap och forskning inom olika ämnen.

Det övergripande målet med projektet är att ge vägledare, coacher, handläggare och socialarbetare ett stöd och en kompetensutveckling i sitt yrkesutövande och att öka praktiserandet av kunskapsbaserat socialt arbete inom Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg.

Forskningscirklarna leds av Harald Gegner, doktorand i socialt arbete vid Malmö universitet och utvecklingsledare i socialförvaltningen i Lunds kommun, och Annika Nilsson, projektledare, FoU Helsingborg.

Mer information om projektet hittar du här.