Ny FoU-rapport: Utmaningar i välfärdens stuprör

Nu har rapporten Utmaningar i välfärdens stuprör: Stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet släppts. I rapporten sammanfattas och analyseras lärdomar från Integrationsprojektet Unga analfabeter, ett projekt som drevs av FoU Helsingborg 2016-2017.

-Vi har utgått från ungdomarnas och professionernas berättelser om hur de ser på sin situation och det stöd ungdomarna får från kommunens verksamheter, berättar Annika Nilsson, projektledare på FoU Helsingborg. Med hjälp av tre olika teoretiska perspektiv – agensperspektivet, resursperspektivet och tjänstelogik – har vi analyserat deras berättelser för att bättre förstå vad de behöver för stöd och hur vi kan arbeta och organisera oss för att göra det möjligt.

I projektet deltog medarbetare från Skol- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, forskare från Lunds universitet, Campus Helsingborg, och ungdomar på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram i Helsingborg. Forskningsprojektet avslutades sommaren 2017 och arbetet med integrering av ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet drivs nu vidare av Skol- och fritidsförvaltningen genom verksamhetschefen för gymnasiet, Christian Olsson.

Rapporten Utmaningar i välfärdens stuprör är skriven av Annika Nilsson, Ulrika Westrup, Malin Espersson, Lisbeth Gyllander Torkildsen och Andreas Olsson.

Du hittar rapporten här.

Kontakt

För frågor om Integrationsprojektet Unga analfabeter och rapporten Utmaningar i välfärdens stuprör kontakta Annika Nilsson, projektledare FoU Helsingborg.