Ny rapport om digitalisering och socialt arbete

Foto: Stefan Larsson
Foto: Stefan Larsson

Den första rapporten inom ramen för vårt digitaliseringsprojekt har nu släppts. Rapporten ”Digitalisering och socialt arbete – en kunskapsöversikt” har forskarna Lupita Svensson och Stefan Larsson skrivit på uppdrag av FoU Helsingborg. Du hittar rapporten i sin helhet här: portal.research.lu.se/…/Svensson_Larsson_2017_Digitaliserin…