Historia

FoU Helsingborg inrättades i mars 2014. Enheten ”ägs” av fem förvaltningar: arbetsmarknadsförvaltningen, miljöförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen samt Campus Helsingborg. Enheten styr mot stadens mål.

Sedan starten 2014 har Anna-Karin Bergman varit chef för verksamheten. I oktober 2015 utökade enheten med en medarbetare då Annika Nilsson anställdes som projektledare. 2019 tillkom Sanna Melling som projektsamordnare och Elias Dyfvermark som studentmedarbetare i strategisk kommunikation.

Vid årsskiftet 2020/2021 gick FoU över från socialförvaltningen till stadsledningsförvaltningen och ligger numera under digitaliseringsavdelningen.