Post-konferens kit

Nu finns allt material från FoU Välfärds konferens 2017 uppe på vår hemsida som ett post-konferens kit. Här hittar du bland annat inspelningar av alla föredrag, powerpoint-presentationer och sammanfattningar från seminarier och workshops.

Klicka här för att komma direkt till post-konferens kitet.