Presentation av ”Bostad först – skala upp”- projektet på Forum Campus

22 september presenterade vi verksamheten Bostad först och vårt forsknings- och utvecklingsprojekt ”Bostad först – skala upp” på Forum Campus Helsingborg. Forum Campus är ett samarbete mellan Helsingborgs stad och Campus Helsingborg. Syftet är att hitta gemensamma samarbetsformer och områden, samt att dra nytta av varandras kompetenser och utbyta kunskaper. Samarbetet arrangerar årligen träffar kring olika teman. Läs mer om Forum Campus här. Vill du veta mer om vårt FoU-projekt ”Bostad först – skala upp” och följa utvecklings av projektet kan du göra det här på FoU Helsingborgs hemsida och blogg.

Bostad_forst_skala_upp_Forum_campus

Projektgruppen: Marcus, Katrin, Björn, Matilda (praktikant), Arne och Anna-Karin. Frånvarande är Marianne och Bo.