Bostad Först 2.0

Bostad först som innovativ metod för att motverka hemlöshet har fått ett allt större genomslag i Sverige under de senaste åren. Modellen har visat sig vara mycket effektiv när det gäller att ge förutsättningar för kvarboende jämfört med traditionella lösningar såsom boendetrappor. I Helsingborg vill vi bygga vidare på detta goda arbete och har i tidigare projektfas undersökt om framgångsfaktorerna för Bostad först kan integreras in i hela det sociala bostadsprogrammet. Nu vill vi i Helsingborg gå ett steg längre och utveckla en verksamhet som är mer än stödboende, vi vill erbjuda ”hem”. Hem innebär här att erbjuda sammanhang och delaktighet i utformandet av individens boendemiljö. Att erbjuda hem-liknande boendemiljöer till vår målgrupp är viktigt då det ger dem möjlighet att landa, ger tid för eftertanke samt tid att kunna bearbeta känslor, behov etc. En viktig förutsättning för att uppnå detta är brukarmedverkan. I detta projekt kommer vi därför identifiera och utveckla modeller och metoder som stödjer och utvecklar brukarmedverkan med de övergripande målen att generera behovsanpassade hem inom de bostadssociala stödprogrammen, samt öka brukares och medarbetares delaktighet och påverkan i kommunala förändringsarbeten.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Lunds universitet Campus Helsingborg, Socialhögskolan samt Helsingborgs stad och FoU HELSINGBORG, Forsknings- och utvecklingsenheten för social hållbarhet.

Projektet är finansierat från Vinnovas FRÖN 2016-2017.

Slutrapport för projektet hittar du här.

Vill du veta mer om projektet kontakta Anna-Karin Bergman, FoU-chef, på anna-karin.bergman@helsingborg.se

#bostadförst