Bostad Först

Bostad först som innovativ metod för att motverka hemlöshet har fått ett allt större genomslag i Sverige under de senaste åren (Knutagård & Kristiansen 2013). Modellen utvecklades först i New York av organisationen Pathways to Housing. Forskningsresultat från USA, Kanada och Europa visar att Bostad först kan minska den långvariga hemlösheten. Modellen har visat sig vara mycket effektiv när det gäller att ge förutsättningar för kvarboende jämfört med traditionella lösningar som boendetrappor och andra tillfälliga boendeformer. Flera studier pekar också på att Bostad först är en kostnadseffektiv metod.

Forsknings- och utvecklingsprojektet avser att generera svar på hur principerna för Bostad först kan integreras i det bostadssociala programmet samt att klargöra vilka faktorer som är av betydelse för att det ska vara möjligt att skala upp Bostad först-projekt. Projektet fokuserar främst på tre delar: för det första att synliggöra drivkrafter och hinder som antingen underlättar eller försvårar möjligheten att skala upp Bostad först-projekt, att analysera de hemlösas situation och behov enligt dem själva och utifrån hur de konstrueras av anställda inom bl.a. socialtjänst, bostadsföretag och av företrädare för ideella hjälporganisationer, samt att utveckla metoder och hjälpinsatser riktade till hemlösa baserat på resultat från Bostad först-projektet samt hur hemlöshet kan motverkas på lokal nivå.

Ägare är socialförvaltningen i Helsingborgs stad och partners är Lunds universitet Campus Helsingborg och FoU Helsingborg.

Slutrapport för projektet hittar du här.