Motivationsappar

Motivationsappar för smarta mobiler finns tillgängliga i stora antal och används av de flesta svenskar för att motivera sig att träna och förbättra sina sömnvanor. Deras potentiella värde som motivationshöjare inom socialtjänsten är dock ännu inte utforskat.  Syftet med detta forskningspilotprojekt är att mäta effekterna av att använda motivationsappar inom socialtjänsten för unga i riskzon, samt undersöka om socialtjänstens personal kan se någon nytta och värde av detta i sitt arbete. Pilotprojektet har tre huvuduppgifter:

1) Undersöka motivationshöjning bland unga i riskzon

2) Undersöka om det skapar värde i arbetet för socialtjänstens personal

3) Påvisa om det är möjligt för pilotprojektet att kvantitativt mäta de ungas vanor

Ägare är PArT och partners är Lunds universitets internet institut (Luii) och FoU Helsingborg.

Följ gärna arbetsprocessen på FoU Helsingborgs blogg #Motivationsappar.

Slutrapporten för projektet hittar du här.