Rapport från FoU Styrgruppsmöte 9 december 2016

sff034752

Den 9 december hade FoU styrgrupp möte och viktiga punkter på agendan var information från våra projekt och beslut om budget för två av våra projekt. Detta är en sammanfattning av mötet.

Bostad först

Arbetet med dialogmöten på boendena har dragit igång och intresset har varit förhållandevis stort. Vi drar lärdomar efter hand och arbetar vidare med de idéer som kommer upp på mötena. 13-14 dec åker Anna-Karin Bergman och Björn Wäst till Vinnova i Stockholm för att presentera projektet.

Integrationsprojektet

Projektgruppen håller nu på att sammanställa och analysera allt material vi samlat in under hösten Det ska skrivas ihop till en slutrapport som presenteras på Dialogkonferensen den 25 januari.

Motivationsappar

Rapporten om aktivitetsarmband och tillhörande motivationsapp är färdig och håller nu på att spridas i alla våra kanaler.

Budget projekt

Budget för Integrationsprojektet 2017 (737 703 kr) och Digitaliseringsprojektet (500 000 kr) godkändes av styrgruppen.

Avtackning Jesper Falkheimer

Mötet avslutades med att Dinah Åbinger tackade Jesper Falkheimer med en blomma för hans engagemang och önskade honom lycka till med sitt nya uppdrag. Detta var Jespers sista styrgruppsmöte som rektor för Campus Helsingborg. Han efterträds 1 januari av Annika Olsson.