Rekrytering till FoU

Under våren har FoU utlyst en projektledartjänst och vi är nu i full gång med intervjuer av lämpliga kandidater. Vi hoppas att vår nya medarbetare är på plats från september!