Vad är Demensvänligt Helsingborg?

Demensvänligt Helsingborg är ett av de fem hypoteslabb som ingår i Den (ut)forskande staden och i labbet ingår flera av stadens förvaltningar och bolag, samt forskare från Lunds Universitet. Labbets arbete kretsar kring att skapa en ökad livskvalité för de helsingborgare som lever med en demenssjukdom, delvis genom att skapa förutsättningar för kunskapsspridning om demens inom staden, men även genom att skapa två demensvänliga utemiljöer, en i Husensjö park och en i Mariastaden, som har utformats tillsammans med projektets målgrupp.

De båda uteplatserna kommer att stå färdiga till våren 2022 och kommer vara lika lätta att uppskatta för stadens gemena invånare som av den som har en kognitiv sjukdom.

Att det skapas utemiljöer som är anpassade efter de behov som finns hos den som lever med en demenssjukdom, samt möjligheten att få vara med och utforma den platsen, har varit mycket uppskattat hos deltagarna ur målgruppen såväl som deras anhöriga.

Du kan läsa mer om arbetet i Demensvänligt Helsingborg på projektets webbsida genom att följa knappen nedan.

Demensvänligt Helsingborg