Vad är Den (ut)forskande staden?

Den (ut)forskande staden är ett projekt som drivs av FoU Helsingborg, tillsammans med Helsingborg stads ingående förvaltningar och bolag samt medverkande universitet. Syftet med Den (ut)forskande staden är att fungera som en testbädd där förvaltningar, akademi och invånare tillsammans får möjlighet att skapa och testa nya lösningar på gamla problem.

Målet med projektet är att möjliggöra för förvaltningar och bolag att genomgå en forskningsbaserad lärprocess samt att testa nya arbetssätt för att gränsöverskridande identifiera, formulera och ta sig an stadens utmaningar kopplade till livskvalitet.

Projektet sträcker sig mellan 2019 och 2022 och består av fem stycken så kallade hypoteslabb: Datalabbet, Demensvänligt Helsingborg, Gestaltad livsmiljö, Invånarlabbet och Självstyrande team. Du kan läsa mer om Den (ut)forskande staden och de fem hypoteslabben under projektets webbsida genom att följa knappen nedan.

Den (ut)forskande staden