Vad är Självstyrande team?

Självstyrande team är ett av fem hypoteslabb i Den (ut)forskande staden och handlar om att utforska alternativa sätt att organisera offentlig sektor med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning. Labbet grundas i tanken om att genom att ge mer beslutsmöjlighet till de medarbetare som arbetar direkt mot invånaren så kan värdet och nyttan av de offentliga tjänsterna för invånaren upplevas som större.

För att testa denna tanken så arbetar olika medarbetarlag enligt en mer självstyrande metodik på flera förvaltningar runtom i staden, och lärdomarna från chef, medarbetare och kund/brukare lyfts sedan fram i gemensamma diskussionsforum ledde av den forskare som följer labbet.

Förhoppningen är att kunna visa på fördelar, utmaningar och möjliga strukturer med att gå till en mer tillitsbaserad arbetsmetod och du kan läsa mer om labbets arbete på labbets webbsida genom att följa knappen nedan.

Självstyrande team