Välkommen på forskningsfrukost!

Under hösten 2017 bjuder FoU Helsingborg och socialförvaltningen in till frukost och forskningsföredrag för våra medarbetare på socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Låt dig inspireras och ta del av exempel på hur vi arbetar med forskning och evidensbaserad praktik inom våra olika verksamheter!

Tid: Frukost serveras från klockan 7:45. Klockan 8:15-10:00 är det föredrag och paneldiskussion.
Plats: Mindpark, Bredgatan 11, i lokal Auditoriet.

13 oktober – Digitalisering och tjänstedesign med barn och unga. Louisa Szücs Johansson, tjänstedesigner på Experio Lab vid Landstinget i Värmland, berättar om sidan hurmårdu.nu som Experio Lab har tagit fram i ett samarbete med Första linjen i Karlstadsområdet och ungdomar. Läs mer om föredraget och anmäl dig här.

17 november – Kids’ club och andra metoder för barn som bevittnat våld. Anna Jonhed, lektor i socialt arbete vid Örebro Universitet berättar om forskningsläget inom behandlingsmetoder för barn och unga som bevittnat våld samt om forskningsprojektet Kids’ club som hon och en kollega driver tillsammans med Familjevåldsenheten på socialförvaltningen i Helsingborg. Läs mer om föredraget och anmäl dig här.

8 december – Ledarskap och kvalitetsutveckling för ökad tillit. Susanna Alexius som är forskare inom psykologi och statsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE) berättar om ett innovationsprojekt i Borlänge för ökad tillit inom den kommunala verksamheten. Läs mer om föredraget och anmäl dig här.

Välkommen!