Gestaltande designmetoder – samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova

Gestaltande designmetoder, såsom spekulativ design, är viktiga verktyg för att förstå olika perspektiv och därigenom kunna hantera komplexa utmaningar. Hur kan något som kan uppfattas som lek bidra till viktiga insikter?

Lyssna till ett samtal mellan Pia McAleenan, SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign, och Johanna Tysk, Vinnova. Vi hör också Malin Grahn Marksell, Helsingborgs stad.

Får man leka med lego på arbetstid? | Vinnova