Om FoU Helsingborg

FoU Helsingborg är Helsingborgs stads forsknings- och utvecklingsenhet och arbetar för att bygga broar mellan forskning och stadens ­förvaltningar för att stärka den sociala hållbarheten i Helsingborgs stad. Detta gör vi genom konsultation, projektledning och spridning av forskningsresultat.

Genom att göra resultaten av aktuell och tvärvetenskaplig forskning tillgänglig för staden och dess förvaltningar så syftar FoU Helsingborg till att verka för att stärka Helsingborgs stads arbete med evidensbaserade metoder i det vardagliga arbetet, och skapa möjligheter för forskningsbaserad utveckling i framtagandet av nya arbetssätt i arbetet med att lösa komplexa utmaningar.

Har du frågor om FoU Helsingborg och vårt arbete är du varmt välkommen att kontakta oss på fou@helsingborg.se

Kontakta oss