Om FoU Helsingborg

FoU Helsingborg skapar relationer ­mellan forskning och stadens ­förvaltningar för att stärka den sociala hållbarheten i ­Helsingborgs stad. Detta gör vi genom konsultation, projektledning och spridning av forskningsresultat.

Vi arbetar för hela Helsingborg men finns här främst för dig som jobbar inom

  • Arbetsmarknadsförvaltningen
  • Miljöförvaltningen
  • Skol- och fritidsförvaltningen
  • Socialförvaltningen
  • Vård- och omsorgsförvaltningen