Toolbox

I vår roll som Helsingborgs stads forsknings- och utvecklingsenhet så finns vi till för att stötta stadens förvaltningar och medarbetare i att arbeta med forskning och utveckling på olika sätt. Det kan röra sig om att hjälpa till att koppla in forskningskompetens i nya projekt, ta fram beslutsunderlag i form av kunskapsöversikter och rapporter, eller att tillhandahålla en plattform där medarbetare kan testa att arbeta på ett forskingsinspirerat arbetssätt. I denna toolbox kan du se vårt kompletta utbud av tjänster och service.