Guide till forskningsbaserat utvecklingsarbete

Att arbeta forskningsbaserat och tillsammans med forskare kan vid första anblick verka komplicerat, särskilt om man inte gjort det tidigare. Men att arbeta med forskningsbaserad utveckling är en givande och på sätt och vis mindre komplicerad process än vid vanligt utvecklingsarbete. Att grunda sitt arbete i den senaste forskningskunskapen gör att man minskar gissningsarbetet innan man kommer fram till rätt lösning, och rätt problem.

Vi har tagit fram en enkel steg-för-steg guide för dig som vill lära dig mer om att arbeta forskningsinspirerat, och vi finns här som enhet för att hjälpa dig längs varje steg. Guiden är användbar för dig som arbetar i Helsingborg stad och vill veta mer om vad ett forskningsbaserat arbetssätt har för fördelar och hur det går till. Varje steg börjar med en sammanfattning och förklaring och efter det följer olika tips, tricks, verktyg och metoder som du kan använda för att ta dig an steget.