Steg 6: Sammanställ och dela era resultat

När ett forsknings- och utvecklingsprojekt har nått sitt slut är det dags att sammanställa alla resultaten från projektet. Ofta sker resultatsammanställning på olika nivåer i samverkansprojekt mellan kommun och forskare. Kommunens resultatsammanställning handlar ofta om vad som gjorts och vad det fick för praktisk effekt i verksamheten medan forskarnas resultatsammanställning täcker frågor som berör deras vetenskapliga fält, hur de utvecklat

teori eller tagit fram ny interdisciplinär forskning. Att sammanställa sina resultat möjliggör för återkoppling till projektplanen och ursprungstanken med projektet och ger även möjlighet att utvärdera vilken av projektets insatser som hade bäst effekt, och likaså vilken som hade minst verkan. I samband med er resultatsammanställning så återkommer också frågan om hur resultaten av projektet bäst tas vidare.

Föregående steg

Nästa steg

Typer av resultatsammanställning

Rapporter

Ett vanligt format för att sammanställa resultat i forsknings- och utvecklingssammanhang är genom rapporter. Fördelen med rapporter som format är delvis det djup som ett längre format tillåter, men också att rapporter som format är väletablerat både i akademiska och kommunala sammanhang.

Nackdelar med en längre rapport kan ur ett verksamhetssyfte vara att de inte blir lika lättillgängliga som mer kortfattade format. Ska man sammanställa ett forskningsprojekt där man samverkat mellan offentlig verksamhet och akademi kan man med fördel sammanställa forskningsresultaten och de mer kvantitativa effekterna i rapportform medan lärdomarna man dragit och den upplevda skillnaden för praktiken kan sammanställas i exempelvis en <em>Impact story</em>.

FoU Helsingborgs egna forskningsrapporter kan ge en enkel överblick på hur forskningsrapporter som riktar sig mot verksamheten kan se ut.

Rapporter

Impact stories

Impact stories är ett sätt att systematiskt dokumentera och sammanställa individuella berättelser om de upplevde effekterna av ett projekt och dess aktiviteter. Metoden är lämplig för att konkretisera och dela resultaten av ett projekt som är svårt att mäta med mer traditionella effektmål.

Impact stories kan se ut på olika sätt och anpassas efter det projekt man genomfört. Projektets medverkande kan till exempel verbalt dela med sig av lärdomar de dragit, en sammanställning av personliga erfarenheter och utveckling kan presenteras i en film, och berättelser som illustrerar hur projektets resultat omsatts i praktiken kan visas upp i en mindre bok. Impact stories ger stort handlingsutrymme för att presentera sina resultat på ett sätt som bäst visar upp det man åstadkommit.

Mer om impact stories

Att dela och kommunicera sina resultat

Hur når du ut med ditt resultat?

När det kommer till att kommunicera och nå ut med sina resultat finns det många tillvägagångssätt att använda sig av. Den första frågan att ställa när man funderar hur man bäst ska dela sina resultat är vem som är målgruppen. Att veta vem man riktar sig till är grundläggande för att kunna forma och rikta sin kommunikation. Vänder man sig internt i sin organisation kan en konferens, workshop, föreläsning eller en nyhet på intranätet vara rätt väg att gå. Är det en bredare publik kan det vara läge att skriva pressmeddelanden och kontakta lokalpressen. Om det är specifika individer som är målgruppen kan en riktad inbjudan till en mindre föreläsning vara det bästa sättet. När man har klart för sig vem målgruppen är brukar det falla sig ganska naturligt vilket som är det bästa sättet att nå dem.

Vad som är viktigt att tänka på är att tillgängliggöra och dela sina resultat bortom den resultatsammanställning som man gjort tidigare, exempelvis den rapport man skrivit. Gör man inget extra arbete för att göra sina resultat lätta att ta del av finns risken att dem man vill ska ta del av och använda resultaten inte nås.

Några exempel på hur man kan dela och kommunicera resultat är genom: Powerpoint presentationer, nyhetsartiklar, film &amp; video, konferenser, föreläsningar, broschyrer, böcker och många fler. Målgruppen avgör vilket sätt som är bäst, behöver man exempelvis förmedla sina resultat till en chef kan ett personligt samtal vara det bästa sättet att dela sina resultat.

Om du vill få hjälp med hur du bäst kan dela resultaten av ett forsknings- och utvecklingsprojekt är du varmt välkommen att kontakta oss på FoU Helsingborg så hjälper vi dig.

Kontakta oss