Rapporter

Normer i arbetet med unga asylsökande

Författare: Malin Espersson
Publicerad: 2018-11-22

Normer i arbetet med unga asylsökande – om ”svenskhet” och föreställningar om etnicitet, kultur, ålder och kön i den tidiga integrationsprocessen


Digitalisering i socialt arbete

Författare: Lupita Svensson och Stefan Larsson
Publicerad: 2018-07-02

Digitalisering av kommunal socialtjänst 
– en empirisk studie av en organisation och profession i förändring

Om du önskar en tryckt rapport kontakta oss här.

Bostad först

Författare: Marcus Knutagård och Arne Kristiansen
Publicerad: 2018-03-29

Nytt vin i gamla läglar: Skala upp Bostad först, boendeinflytande och om att identifiera ”the missing hero”

Utmaningar i välfärden stuprör

Författare: Annika Nilsson, Ulrika Westrup, Malin Espersson, Lisbeth Gyllander Torkildsen och Andreas Olsson
Publicerad: 2017-10-23

Utmaningar i välfärdens stuprör: Stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet

Om du önskar en tryckt rapport kontakta oss här.

Familjemobilisering utvärderingsuppsats

Författare: Caroline Lundström
Publicerad: 2017-09-20

Om att mobilisera familjer: för barns hälsa och utveckling i skolan

Digitalisering och socialt arbete – en kunskapsöversikt

Författare: Lupita Svensson och Stefan Larsson
Publicerad: 2017-03-07

Digitalisering och socialt arbete – en kunskapsöversikt

Digital teknik och social arbete

Författare: Kari Rönkkö, Anna-Karin Bergman, Måns Svensson, Pernilla Danielsson, Calle Rosengren, Fredrik Åström och Therese Lundin
Publicerad: 2016-12-08 (uppdaterad 2017-03-29)

Digital teknik och socialt arbete. Att motivera socialt utsatta ungdomar med stöd av motivationsappar och hälsoarmband

Återkommande försörjningsstödsärenden

Författare: Sandra Haak
Publicerad: 2015-02-18

Återkommande försörjningsstödsärenden, Sandra Haak AMF

Verksamhetsplan:

FoU Helsingborgs verksamhetsplan 2018

FoU Helsingborgs verksamhetsplan 2017

FoU Helsingborgs verksamhetsplan 2016

Verksamhetsberättelse:

FoU Helsingborgs verksamhetsberättelse 2017

FoU Helsingborgs verksamhetsberättelse 2016

FoU Helsingborgs verksamhetsberättelse 2015