Rapporter

Publikationer:

Utmaningar i välfärden stuprör

Författare: Annika Nilsson, Ulrika Westrup, Malin Espersson, Lisbeth Gyllander Torkildsen och Andreas Olsson
Publicerad: 2017-10-23

Utmaningar i välfärdens stuprör: Stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet

Familjemobilisering utvärderingsuppsats

Författare: Caroline Lundström
Publicerad: 2017-09-20

Om att mobilisera familjer: för barns hälsa och utveckling i skolan

Digitalisering och socialt arbete – en kunskapsöversikt

Författare: Lupita Svensson och Stefan Larsson
Publicerad: 2017-03-07

Digitalisering och socialt arbete – en kunskapsöversikt

Digital teknik och social arbete

Författare: Kari Rönkkö, Anna-Karin Bergman, Måns Svensson, Pernilla Danielsson, Calle Rosengren, Fredrik Åström och Therese Lundin
Publicerad: 2016-12-08 (uppdaterad 2017-03-29)

Digital teknik och socialt arbete. Att motivera socialt utsatta ungdomar med stöd av motivationsappar och hälsoarmband

Återkommande försörjningsstödsärenden

Författare: Sandra Haak
Publicerad: 2015-02-18

Återkommande försörjningsstödsärenden, Sandra Haak AMF

Verksamhetsplan:

FoU Helsingborgs verksamhetsplan 2017
FoU Helsingborgs verksamhetsplan 2016

Verksamhetsberättelse:

FoU Helsingborgs verksamhetsberättelse 2016
FoU Helsingborgs verksamhetsberättelse 2015