Rapporter

Utvärdering av Kvinnobehandlingen, Vuxenverksamheten, Socialförvaltningen
Behandlingsmetod: Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Författare: Sanna Melling
Publicerad: 2022-07-14

Utvärdering av kvinnobehandlingen, Vuxenverksamheten, Socialförvaltningen Helsingborg

Den (ut)forskande staden – Antologi

Redaktörer: Anna-Karin Bergman och Magnus Adenskog
Publicerad: 2022-06-07

Den (ut)forskande staden: En FoU-innovation i offentlig sektor

Den (ut)forskande staden – Lärdomar

Författare: Anna-Karin Bergman och Magnus Adenskog
Publicerad: 2022-07-12

Den utforskande staden – Lärdomar

Från policy till praktik: Gränsobjekt i Gestaltad livsmiljö

Författare:  Johan Alvehus, Per-Johan Dahl och Ida Sandström
Publicerad: 2022-07-12

Från policy till praktik: Gränsobjekt i gestaltad livsmiljö

Innovation och samverkan för förbättrad välfärd

Författare: Anna-Karin Bergman och Magnus Adenskog
Publicerad: 2022-07-12

Innovation och samverkan för förbättrad välfärd

Förutsättningar för hållbara metoder för invånardelaktighet

Författare: Asta Cepaite Nilsson och Marja Åkerström
Publicerad: 2022-07-12

Förutsättningar för hållbara metoder för invånardelaktighet

Vägar till ett demensvänligt Helsingborg

Författare: Lisa Ekstam och Yvonne Johansson
Publicerad: 2022-07-12

Vägar till ett demensvänligt Helsingborg

Självstyrande team

Författare: Martin Fransson
Publicerad: 2022-07-12

Självstyrande team

Transformativt lärande kring en labbande praktik

Författare: Stefan Holmlid
Publicerad: 2022-07-12

Transformativt lärande kring en labbande praktik

Delning av invånardata från ett användarperspektiv

Författare: Sara Leckner
Publicerad: 2022-07-12

Delning av invånardata från ett användarperspektiv

Delning av invånardata från ett juridiskt perspektiv

Författare: Jonas Ledendal
Publicerad: 2022-07-12

Delning av invånardata från ett juridiskt perspektiv

Systemdesign, labbande och relationalitet

Författare: Johanna Tysk och Stefan Holmlid
Publicerad: 2022-07-12

Systemdesign labbande och relationalitet

Systeminnovation för social hållbarhet: En playbook med case studies från Helsingborg

Författare: Johanna Tysk
Publicerad: 2022-08-17

Systeminnovation för social hållbarhet: En playbook med casestudies från Helsingborg

Utvärdering av metodstödjarfunktionen på SoL-boendeenhetens socialpsykatriboenden i Helsingborg

Författare: Malin Hagman                                                                                                                Publicerad: 2021-03-26

Utvärdering av metodstödjarfunktionen på SoL-boendeenhetens socialpsykiatriboenden i Helsingborg

Sammanfattning av rapporten

Vad är livskvalitet?

Författare: Andreas Vilhelsson och Per-Olof Östergren
Publicerad: 2020-06-08

Vad är livskvalitet? En forskningsöversikt och kunskapsanalys av begreppet

Att göra trygghet i staden

Författare: Anett Schenk, Annika Nilsson, Lars Harrysson
Publicerad: 2019-10-22

Att göra trygghet i staden – ett ”samvärkande” projekt mellan kommun och civilsamhälle

Kunskapsresan

Författare: Annika Nilsson, Harald Gegner, Maria Andreasson Kadhem, Matilda Berg, Hanna Broberg, Sandra Broström, Sabuha Cetinkaya, Erika Fagerqvist och Martin Olsson
Publicerad: 2019-09-26

Kunskapsresan – att omsätta EBP och kunskapsbaserat socialt arbete i praktiken

Normer i arbetet med unga asylsökande

Författare: Malin Espersson
Publicerad: 2018-11-22

Normer i arbetet med unga asylsökande – om ”svenskhet” och föreställningar om etnicitet, kultur, ålder och kön i den tidiga integrationsprocessen


Digitalisering i socialt arbete

Författare: Lupita Svensson och Stefan Larsson
Publicerad: 2018-07-02

Digitalisering av kommunal socialtjänst 
– en empirisk studie av en organisation och profession i förändring

Engelsk version:

The digitalisation of municipal social services                                                                                              – An empirical study of an organisation and profession in transformation

Om du önskar en tryckt rapport kontakta oss här.

Bostad först

Författare: Marcus Knutagård och Arne Kristiansen
Publicerad: 2018-03-29

Nytt vin i gamla läglar: Skala upp Bostad först, boendeinflytande och om att identifiera ”the missing hero”

Utmaningar i välfärden stuprör

Författare: Annika Nilsson, Ulrika Westrup, Malin Espersson, Lisbeth Gyllander Torkildsen och Andreas Olsson
Publicerad: 2017-10-23

Utmaningar i välfärdens stuprör: Stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet

Om du önskar en tryckt rapport kontakta oss här.

Familjemobilisering utvärderingsuppsats

Författare: Caroline Lundström
Publicerad: 2017-09-20

Om att mobilisera familjer: för barns hälsa och utveckling i skolan

Digitalisering och socialt arbete – en kunskapsöversikt

Författare: Lupita Svensson och Stefan Larsson
Publicerad: 2017-03-07

Digitalisering och socialt arbete – en kunskapsöversikt

Digital teknik och social arbete

Författare: Kari Rönkkö, Anna-Karin Bergman, Måns Svensson, Pernilla Danielsson, Calle Rosengren, Fredrik Åström och Therese Lundin
Publicerad: 2016-12-08 (uppdaterad 2017-03-29)

Digital teknik och socialt arbete. Att motivera socialt utsatta ungdomar med stöd av motivationsappar och hälsoarmband

Återkommande försörjningsstödsärenden

Författare: Sandra Haak
Publicerad: 2015-02-18

Återkommande försörjningsstödsärenden, Sandra Haak AMF