Den (ut)forskande staden – Lärdomar

Vad har vi lärt oss om projektets upplägg, ramar och aspekter? Är vi organiserade på bästa
sätt för ”utforskande”, och har vi genom projektet hittat nya arbetssätt eller nya perspektiv som bidrar till att den offentliga praktiken kan förbättra sin innovationsförmåga?

Författare: Anna-Karin Bergman och Magnus Adenskog
Publicerad: 2022-07-12

Den utforskande staden – Lärdomar