Den (ut)forskande staden – Antologi

Den här boken riktar sig till ”utvecklande praktiker” samt till alla som är intresserade av innovation i offentlig sektor och förändringsarbete i samverkan mellan forskning och praktik. Den riktar sig även till dem som har intresse av sakfrågor som berörts av de fem hypoteslabb som ingått i projektet Den (ut)forskande staden

Redaktörer: Anna-Karin Bergman och Magnus Adenskog
Publicerad: 2022-06-07

Den (ut)forskande staden: En FoU-innovation i offentlig sektor