Från policy till praktik: Gränsobjekt i Gestaltad livsmiljö

I Gestaltad livsmiljö, ett av de fem hypoteslabben i projektet ”Den (ut)forskande staden”, har utgångspunkten varit att arbeta med stadens interna samverkan kring Gestaltad livsmiljö. Syftet med labbet har varit att undersöka och testa de interna samverkansprocesserna kring stadsutveckling, med utgångspunkt i ett särskilt projekt.

Författare:  Johan Alvehus, Per-Johan Dahl och Ida Sandström
Publicerad: 2022-07-12

Från policy till praktik: Gränsobjekt i gestaltad livsmiljö