Vägar till ett demensvänligt Helsingborg

Demensvänligt Helsingborg har varit ett av fem hypoteslabb i det övergripande projektet ”Den (ut) forskande staden”. I detta kapitels inledning beskrivs vikten av och utmaningar kring att skapa demensvänliga samhällen. Sedan beskrivs labbets arbetsprocess, följt av preliminära resultat av det pågående arbetet. Sammanfattningsvis har labbet testat ett flertal olika innovativa metoder i utvecklingen för ett demensvänligt Helsingborg. Några metoder som har varit fruktsamma för att involvera målgruppen (personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga) är dialogmöten, designsond, sinnesworkshoppar och en ny process för upphandling av konst.

Författare: Lisa Ekstam och Yvonne Johansson
Publicerad: 2022-07-12

Vägar till ett demensvänligt Helsingborg