Utvärdering Skogsharmoni

Under våren och sommaren 2023 genomfördes en utvärdering av innovationsinitiativet Skogsharmoni som infördes på Dunkerska vårdboende, Helsingborg, sommaren 2022. Syftet med utvärderingen var att undersöka vilken betydelse Skogsharmoni har för hyresgästernas välmående, oro och om Skogsharmoni erbjuder ett tillfälle till avkoppling, men även om det fungerar som ett verktyg och omvårdnadsinsats för att lindra BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). Under utvärderingen genomfördes deltagandeobservationer av hyresgästerna i samband med användandet av Skogsharmoni.

Målet med utvädringen var att få svar på följande frågor:
– Lindras BPSD med Skogsharmoni som en kontinuerlig åtgärd?
– Syns en varaktig lindring av BPSD vid kontinuerlig vistelse i Skogsharmoni?

Författare: Kerstin Skornicka

Publicerad: 2023-08-25

Utvärdering skogsharmoni