Förutsättningar för hållbara metoder för invånardelaktighet

Projektet ”Förutsättning för hållbara metoder för invånardelaktighet” har genomförts som en del i Invånarlabbet, ett av de fem hypoteslabben i ”Den (ut)forskande staden”. Projektet har haft sin utgångspunkt i vårt intresse av att bidra med djupare kunskap och förståelse för hur kommuner kan utveckla hållbara metoder för invånarprojekt med avseende på engagemang, dialog och delaktighet. Invånarlabbets identifierade utmaning har varit att finna sätt att involvera olika invånargrupper som själva uttrycker behov av att öka sin livskvalitet genom dialog och medskapandeprocesser.

Författare: Asta Cepaite Nilsson och Marja Åkerström
Publicerad: 2022-07-12

Förutsättningar för hållbara metoder för invånardelaktighet