Forskningsfrukostar & föreläsningar

FoU:s långkörare ”forskningsfrukostar” är ett populärt koncept där namnkunniga forskare gästar Helsingborgs stad och bjuder på dagsaktuell forskning inom en rad olika discipliner, med den gemensamma nämnaren att ämnet alltid har bäring på offentlig sektor och dess utveckling, förändring och transformering. Frukostarna är tänkta att erbjuda nya och vidgade perspektiv som går att applicera i det egna arbetet.

Utöver möjligheten att delta i de forskningsfrukostar som anordnas av FoU kan man även från verksamhetens håll kontakta oss om man är intresserad av sin egen forskningsfrukost eller föreläsning. Både forskningsfrukostar och föreläsningar fungerar utmärkt som en härlig energiinjektion eller som kompetenshöjande insats och ger alltid intressanta perspektiv och idéer att ta tillbaka in i det praktiska arbetet.