2 miljoner till forskningsprojekt om tjänsteinnovation i Helsingborgs stad

Ulrika Westrup och Katja Lindqvist

Forskarna Ulrika Westrup och Katja Lindqvist vid Institutionen för Service Management, Lunds universitet, har fått närmare 2 miljoner kr från Vinnova för sitt forskningsprojekt ”Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet”.

I projektet ingår även fem projektparter från Helsingborgs stad och Lanskrona stad:

  • FoU Helsingborg, Helsingborgs stad
  • PArT, Helsingborgs stad och Landskrona stad
  • Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad,
  • Socialförvaltningen, Helsingborgs stad
  • Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona stad

Projektet tar sin utgångspunkt i två under 2016 påbörjade utvecklingsarbeten i Helsingborgs stad och Landskrona stad som leds av FoU Helsingborg respektive PArT och som har som mål att stödja två olika växande grupper av utsatta barn i kommunerna: unga ensamkommande flyktingbarn som är analfabeter respektive barn som aktualiserats av socialtjänsten.

Syfte och frågeställning

Syftet med projektet är att genom nära samarbete mellan forskare, strategiska utvecklare, berörda chefer på olika nivåer och politisk ledning i kommuner utveckla strukturer och förutsättningar som möjliggör hållbar tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet för utsatta barn.

Den frågeställning som projektet avser att besvara är: hur kan akutdriven verksamhet för utsatta barn ledas och organiseras på ett sätt som säkrar långsiktigt hållbar innovation och integrering av centrala aktörer?

Bakgrund

Det finns ett stort externt såväl som internt tryck på svenska kommuner att utveckla nya sätt att driva sammanhållna välfärdstjänster för att trygga enskilda barns omedelbara behov av stöd. Detta eftersom kommuner idag inte förmår hantera den akuta ökningen av mängden utsatta barn inom befintliga strukturer och processer. Följden har blivit att belastningen för anställda och väntetiden för barn i behov av stöd ökat oacceptabelt. Akutdrivna verksamheter i kommuner behöver således se över ledning och organisering, för att finna nya lösningar för stödet till utsatta barn. I forsknings- och utvecklingsprojektet Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet stärker vi forskning och kommunal verksamhet genom att låta forskare, strategiska utvecklare, verksamhetschefer och ledamöter i social- och skolnämnder arbeta tillsammans med att ta fram en lednings- och organisationsmodell som säkerställer hållbar tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet för utsatta barn.

För mer information om forskningsprojektet kontakta Annika Nilsson, projektledare FoU Helsingborg, på annika.nilsson6@helsingborg.se.