Datalabbet: Datarätt Innovation får finansiering

Datalabbet arbetar med att utforska både de juridiska och de etiska möjligheterna för Helsingborgs stad att dela data mellan stadens förvaltningar. Labbet deltar även i det nationella projektet ”Datarätt Innovation” (DRIV) som nu beviljats finansiering från Vinnova, i projektet ingår även bl.a. AI Sweden, Chalmers, Lunds universitet och RISE.

I DRIV kommer man att bygga upp en nationell plattform för kunskapsdelning avseende juridiska utmaningar i samverkansprojekt för datadriven innovation. Helsingborgs stad deltar som projektpart med två av stadens labb: Datalabbet och Smarter City Lab.

Inom Datalabbet bygger vi upp juridisk kunskap som svarar på frågor om och hur vi får dela information mellan förvaltningar och hur vi i så fall kan nyttja dessa data för att utveckla nya tjänster för invånarna eller identifiera nya mönster som kan ligga till grund för insatser och beslut. I Smarter City Lab bygger vi upp och testar metoder för att praktiskt hantera stadens information och data.

Tillsammans med ett antal andra kommuner i Sverige och under ledning av AI Sweden och Chalmers hoppas man bland annat kunna identifiera en ”best practice” och förhoppningsvis nå en gemensam tolkning gällande lag och praxis inom området. Det är en tolkning som behövs eftersom dagens lagstiftning är förhållandevis gammal medan den teknik vi testar mot lagstiftningen är ny och under snabb utveckling.

Den kunskap som staden, via Datalabbet och Smarter City Lab, får tillbaka från projektet kommer ge större trygghet vid beslut och förhoppningsvis även visa på nya möjligheter för hur Helsingborgs stad kan nyttja sina data och skapa nya offentliga tjänster för sina invånare.

Du kan följa det fortsatta arbetet i Datalabbet via projektets webbsida